نماکاری استادکاران

نماکاری استادکاران

مجری مدرن ترین نماهای سیمانی توسط کادری متخصص
کلیک کنید

اجرای نمای رومی سیمانی

گروه نماکاری استادکاران باسی سال سابقه ی کاروفعالیت درزمینه ی نماسازی طراح و مجری انواع نماهای سیمانی اعم از: سیمانکاری ساختمان، نمای کلاسیک ساختمان ،شسته سیمانی، نمای ابزاررومی سیمانی، نمای ساختمان سیمانکاری و محوطه سازی فضای سبز،ستونهای سیمانی و رومی برشی، طرح سنگ سیمانی، طرح چوب سیمانی، نمارومی کرکره ای، نمای رومی ابساب و قلمدانی، […]